Instytut Ekonomii
i Zarządzania

Witamy


Instytut  Ekonomii i Zarządzania  ma bogate tradycje ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą. Są one realizowane bezpośrednio przez udział pracowników w praktyce życia gospodarczego w charakterze opinii, analiz, studiów zlecanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji państwowej różnych szczebli. Ponadto Instytut wspiera procesy wdrażania nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym poprzez realizowanie projektów promujących e-learning w środowisku akademickim. Są to m.in.: projekt międzyuczelnianych wykładów online  organizowanie cyklicznej konferencji promującej e-learning w środowisku akademickim Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

Instytut  Ekonomii i Zarządzania jest organizatorem licznych konferencji naukowych, olimpiad oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich. Wśród wydarzeń popularyzujących wiedzę ekonomiczną należy wymienić organizację przez Instytut „Gry w przedsiębiorstwo”. Instytut organizuje lub współorganizuje cykle wydarzeń naukowych poświęcone zagadnieniom związanym z naukami ekonomicznymi lub informatyką ekonomiczną.


Działalność Instytutu  jest osadzona w bogatych tradycjach akademickich, a jej podstawą są takie wartości, jak:

Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Działalność ta służy trwałemu osadzeniu Uczelni w kujawsko-pomorskiej, krajowej, europejskiej  przestrzeni edukacyjno-badawczej, podniesieniu konkurencyjności uczelni i tworzeniu wizerunku instytucji nowoczesnej, przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu.


Zapraszamy do WSG, Uczelni, której działalność przyczynia się do  wzbogacania wiedzy z dziedziny ekonomii oraz nauk społecznych, a także kształcenia studentów i kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej.

 

Aktualności

5 sierpnia 202010-17.08.2020 Instytut Ekonomii i Zarządzania będzie zamknięty

Drodzy Studenci, 

W dniach 10-17.08.2020 Instytut Ekonomii i Zarzadzania będzie zamknięty. 
Prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. 

Dear Students,
On 10-17.08.2020 the Institute of Economics and Management will be closed.
Please contact us by e-mail or call.

 

Szczegóły
6 kwietnia 2020Godziny pracy IEiZ WSG

   Szanowni Studenci/Dear Students,

jesteśmy dla Was otwarci:

wtorki, środy i czwartki w godzinach: 10:00 - 14:00.

Poniedziałki i piątki - godziny pracy administracyjnej. W sprawach trudnych i nie cierpiących zwłoki pomagamy zawsze! :-)

We'd like to inform about the new opening hours:

Tuesday, Wednesday, Thursday: 10:00 -14:00 (2:00 PM).

In case of another very difficult situation don't hesistate to come here everytime.

Zachęcamy do kontaktu mejlowego/our mailbox: ieiz@byd.pl.

Telefony kontaktowe/Phone numbers:

  1. 52 567 00 33
  2. 52 567 07 71
  3. 52 567 07 74
Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia