Instytut Ekonomii
i zarządzania

Witamy


Instytut  Ekonomii i Zarządzania  ma bogate tradycje ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą. Są one realizowane bezpośrednio przez udział pracowników w praktyce życia gospodarczego w charakterze opinii, analiz, studiów zlecanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji państwowej różnych szczebli. Ponadto Instytut wspiera procesy wdrażania nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym poprzez realizowanie projektów promujących e-learning w środowisku akademickim. Są to m.in.: projekt międzyuczelnianych wykładów online  organizowanie cyklicznej konferencji promującej e-learning w środowisku akademickim Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

Instytut  Ekonomii i Zarządzania jest organizatorem licznych konferencji naukowych, olimpiad oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich. Wśród wydarzeń popularyzujących wiedzę ekonomiczną należy wymienić organizację przez Instytut „Gry w przedsiębiorstwo”. Instytut organizuje lub współorganizuje cykle wydarzeń naukowych poświęcone zagadnieniom związanym z naukami ekonomicznymi lub informatyką ekonomiczną.


Działalność Instytutu  jest osadzona w bogatych tradycjach akademickich, a jej podstawą są takie wartości, jak:

Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Działalność ta służy trwałemu osadzeniu Uczelni w kujawsko-pomorskiej, krajowej, europejskiej  przestrzeni edukacyjno-badawczej, podniesieniu konkurencyjności uczelni i tworzeniu wizerunku instytucji nowoczesnej, przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu.


Zapraszamy do WSG, Uczelni, której działalność przyczynia się do  wzbogacania wiedzy z dziedziny ekonomii oraz nauk społecznych, a także kształcenia studentów i kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej.

 

Aktualności

12 września 2018Dyzury Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG w czasie letniej sesji poprawkowej 2017/2018

Szanowni Państwo!
 

informujemy, o godzinach pracy Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG w okresie 12 września - 30 września 2018 r.

- poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00,

- sobota: 15.09.2018 r. i 22.09.2018 r.: 7:00 - 15:00.

- niedziela: nieczynne.

Szczegóły
18 lipca 2018Godziny pracy Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy o godzinach pracy IEiZ WSG w okresie: 18 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

- 18.07.2018 r. - 10.08.2018 r.: poniedziałek-piątek: 7:00 - 15:00;

- 13.08.2018 r. - 15.08.2018 r.: poniedziałek-środa: biuro nieczynne;

- 16.08.2018 r. - 31.08.2018 r.: poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00.

W sobotę i niedzielę w okresie przerwy międzysemestralnej biuro IEiZ będzie nieczynne.

 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG

Szczegóły
7 grudnia 2016X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską
Ruszyła już, jubileuszowa, X edycja konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską z zakresu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej, marketingu terytorialnego i narodowego.
Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia