Instytut Ekonomii
i zarządzania

Witamy


Instytut  Ekonomii i Zarządzania  ma bogate tradycje ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą. Są one realizowane bezpośrednio przez udział pracowników w praktyce życia gospodarczego w charakterze opinii, analiz, studiów zlecanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji państwowej różnych szczebli. Ponadto Instytut wspiera procesy wdrażania nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym poprzez realizowanie projektów promujących e-learning w środowisku akademickim. Są to m.in.: projekt międzyuczelnianych wykładów online  organizowanie cyklicznej konferencji promującej e-learning w środowisku akademickim Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

Instytut  Ekonomii i Zarządzania jest organizatorem licznych konferencji naukowych, olimpiad oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich. Wśród wydarzeń popularyzujących wiedzę ekonomiczną należy wymienić organizację przez Instytut „Gry w przedsiębiorstwo”. Instytut organizuje lub współorganizuje cykle wydarzeń naukowych poświęcone zagadnieniom związanym z naukami ekonomicznymi lub informatyką ekonomiczną.


Działalność Instytutu  jest osadzona w bogatych tradycjach akademickich, a jej podstawą są takie wartości, jak:

Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Działalność ta służy trwałemu osadzeniu Uczelni w kujawsko-pomorskiej, krajowej, europejskiej  przestrzeni edukacyjno-badawczej, podniesieniu konkurencyjności uczelni i tworzeniu wizerunku instytucji nowoczesnej, przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu.


Zapraszamy do WSG, Uczelni, której działalność przyczynia się do  wzbogacania wiedzy z dziedziny ekonomii oraz nauk społecznych, a także kształcenia studentów i kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej.

 

Aktualności

17 kwietnia 2019Przerwa świąteczna - Wielkanoc 2019/ Easter 2019

Szanowni Państwo!

Instytut Ekonomii i Zarządzania WSG będzie zamknięty w dniach: 18.04.2019 r. do 22.04.2019 r.

Wszystkim naszym pracownikom i studentom życzymy spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

 

Pracownicy IEiZ WSG

Szczegóły
11 stycznia 2019Jednolity System Antyplagiatowy

Szanowni Państwo!

 

Poniżej informacja od p. Anny Fatz-Grupki - Prodziekana Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych WSG.

Szczegóły
20 grudnia 2018Przerwa świąteczno-noworoczna

    Szanowni Państwo,

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania WSG będzie nieczynny w dniach: 24.12.2018 r. - 06.01.2019 r. Jest to okres obniżonej aktywności dla całej Uczelni.

 

Życzymy udanych - radosnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym roku.

 

Pracownicy IEiZ WSG

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia