Instytut Ekonomii
i zarządzania

Witamy


Instytut  Ekonomii i Zarządzania  ma bogate tradycje ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą. Są one realizowane bezpośrednio przez udział pracowników w praktyce życia gospodarczego w charakterze opinii, analiz, studiów zlecanych przez przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki administracji państwowej różnych szczebli. Ponadto Instytut wspiera procesy wdrażania nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym poprzez realizowanie projektów promujących e-learning w środowisku akademickim. Są to m.in.: projekt międzyuczelnianych wykładów online  organizowanie cyklicznej konferencji promującej e-learning w środowisku akademickim Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym.

Instytut  Ekonomii i Zarządzania jest organizatorem licznych konferencji naukowych, olimpiad oraz inicjatorem wielu imprez popularyzatorskich. Wśród wydarzeń popularyzujących wiedzę ekonomiczną należy wymienić organizację przez Instytut „Gry w przedsiębiorstwo”. Instytut organizuje lub współorganizuje cykle wydarzeń naukowych poświęcone zagadnieniom związanym z naukami ekonomicznymi lub informatyką ekonomiczną.


Działalność Instytutu  jest osadzona w bogatych tradycjach akademickich, a jej podstawą są takie wartości, jak:

Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Działalność ta służy trwałemu osadzeniu Uczelni w kujawsko-pomorskiej, krajowej, europejskiej  przestrzeni edukacyjno-badawczej, podniesieniu konkurencyjności uczelni i tworzeniu wizerunku instytucji nowoczesnej, przyjaznej pracownikom, studentom i otoczeniu.


Zapraszamy do WSG, Uczelni, której działalność przyczynia się do  wzbogacania wiedzy z dziedziny ekonomii oraz nauk społecznych, a także kształcenia studentów i kadr zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki światowej i lokalnej.

 

Aktualności

26 kwietnia 2019Weekend majowy/The long May weekend

   Dear Students,

The Institute of Economics and Management of the University of Economy in Bydgoszcz is closed from 1st of May to 5th of May 2019 (the long May weekend).

We'd like to communicate the general announcement - The University of Economy in Bydgoszcz isn't working from the 1st of May to 5th of May 2019.

Have a great time!

 

Coordinators

Szczegóły
17 kwietnia 2019Przerwa świąteczna - Wielkanoc 2019/ Easter 2019

Szanowni Państwo!

Instytut Ekonomii i Zarządzania WSG będzie zamknięty w dniach: 18.04.2019 r. do 22.04.2019 r.

Wszystkim naszym pracownikom i studentom życzymy spokojnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych!

 

Pracownicy IEiZ WSG

Szczegóły
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia