Instytut Ekonomii
i zarządzania

Struktura Instytutu

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Dyrektor: prof. dr hab. Magdalena Osińska

Z-ca Dyrektora: dr Ilona Urbanyi-Popiołek

Z-ca Dyrektora: doc. Stanisław Krause

Z-ca Dyrektora: dr Marcin Kęsy

Z-ca Dyrektora: dr Joanna Kosmaczewska

 

Zakład Ekonomii

Kierownik: dr Marek Łażewski

prof. dr hab. Olha Ilyash

prof. dr hab. Magdalena Osińska

prof. dr hab. Grygorii Monastyrskyi

prof. dr hab. Aleksander Kozłov

dr hab. Mirosław Geise

dr Jarosław Smogór

dr Małgorzata Szczepaniak

dr Agnieszka Szulc

dr Dominik Śliwicki

dr Witold Orzeszko

dr Andrzej Potoczek

dr Bartosz Wachulec

doc. Stanisław Krause

mgr Joanna Chmura

mgr Arleta Kowalewska

mgr Patrycja Rataj

mgr Joanna Szmycińska-Słowik

 

Zakład Finansów i Rachunkowości 

Kierownik: doc. dr Emilia Fladrowska 

prof. dr Mathias Moersch

dr hab. Killion Munzele Munyama

dr Leszek Kędzierski

dr Maciej Piechocki  

mgr Joanna Czelińska

mgr Ewelina Idziak

mgr Teresa Mądrzak

mgr Grażyna Mazurkiewicz

mgr Joanna Muras

mgr Anna Przybylska

mgr Małgorzata Stawicka

 

Zakład Prawa Gospodarczego

Kierownik:  dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

dr Grzegorz Michniewicz

dr Patrycja Walichniewicz-Bartnik

mgr Andrzej Bugalski

mgr Olga Dolata

mgr Joanna Frelichowska-Szarzyńska

mgr Agnieszka Szafkowska

lic Karolina Karolak

 

Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości

Kierownik: prof. WSG dr Piotr Szymański

prof. dr hab. Ludosław Drelichowski

dr inż. Wiesław Olszewski, prof. WSG

mgr Patryk Antonik

mgr Małgorzata Misiak

mgr Adam Kozubski

mgr Sławomir Królak

mgr inż. Wojciech Świtała

mgr Marta Wiśniewska

 

Zakład Transportu, Spedycji i Logistyki

Kierownik: dr inż. Wojciech Zalewski

dr hab. inż Janusz Łacny, prof. WSG

prof. dr hab. Markus Mau

dr inż. Andrzej Montwiłł

dr inż. Zbigniew Pietras

dr inż. Marek Sikora

dr Joanna Dyczkowska

dr Jerzy Korczak

dr Wojciech Pokora

dr Dariusz Surma

dr Ilona Urbanyi-Popiołek

dr Andrzej Wdzięczny

mgr Bartłomiej Chodyna

mgr Adam Domaradzki

mgr Piotr Kobus

mgr inż. Józef Sowiński

mgr Paweł Tura

mgr inż. Waldemar Winter

 

Katedra Zarządzania

Kierownik Katedry: dr Marcin Kęsy

prof. WSG dr hab. Iwona Posadzińska

dr inż. Krzysztof Czajkowski

dr Wiesław Bednarek

dr Sławomir Czarniewski

dr Krystian Jędrzejczak

dr Monika Kłos

dr Małgorzata Ratajczak

mgr Elżbieta Andrzejewska

mgr Maciej Andrzejewski

mgr Joanna Janicka

mgr Liliana Mila

mgr Piotr Woźny

mgr Sławomir Zgliński

 

Kierownicy obszarów studiów:

International business (I st.) - dr Jarosław Smogór

Transport, spedycja, logistyka (I st.) – dr Ilona Urbanyi-Popiołek

Rachunkowość i podatki (I st.) – dr Emilia Fladrowska

Rachunkowość i usługi finansowe (I st.) – dr Emilia Fladrowska

Zarządzanie firmą (I st.) – doc. Stanisław Krause

International business (II st.) - dr Jarosław Smogór

Controlling i rachunkowość (II st.) - dr Emilia Fladrowska

Ekonomia menedżerska (II st.) - prof. WSG dr Jerzy Kozłowski

Gospodarowanie zasobami ludzkimi (II st.) – dr Dominik Śliwicki

Gospodarka i administracja publiczna (II st.) – dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka

Logistyka i ekonomika transportu (II st.) - dr Joanna Dyczkowska

Logistyka, transport i handel międzynarodowy (II st.) - dr dr Ilona Urbanyi-Popiołek

Rachunkowość i controlling w finansach (II st.) - dr Emilia Fladrowska

Zarządzanie zasobami ludzkimi (II st.) - dr Dominik Śliwicki

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia