Instytut Ekonomii
i Zarządzania

Struktura Instytutu i pracownicy

 

Instytut Ekonomii i Zarządzania

Dyrektor - Prorektor ds. organizacji i filii WSG: dr Mariusz Barczak

Z-ca Dyrektora: dr Grażyna Sipińska

Z-ca Dyrektora: mgr inż. Piotr Komorowski

Kierownik Zakładu Logistyki i Zarządzania: mgr Adam Domaradzki

Prodziekan Kolegium Nauk Społeczno-Ekonomicznych: doc. Stanisław Krause

Zadaniowy zespół ds. zapewnienia jakości kształcenia: doc.dr Ilona Urbanyi-Popiołek

Opiekunowie praktyk:

Koordynator: Kateryna Synytska

Koordynator: Joanna Kulczycka

Pracownik biura: Patrycja Rataj

Kadra naukowa i dydaktyczna IEiZ WSG

 W WSG obowiązuje uczelniany adres e-mail - imię.nazwisko[pierwszy jego człon]@byd.pl.

W przypadku braku odpowiedzi prosimy o kontakt z biurem IEiZ - ieiz@byd.pl.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia