Instytut Ekonomii
i zarządzania

Publikacje

 

Lista publikacji pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania w latach 2008-2012 afiliowanych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy


prof. dr hab. Piątkowski
Z historii myśli ekonomicznej, WU WSG, Bydgoszcz 2009  (III kw. 2009)

prof. dr hab. Magdalena Osińska

Publikacje afiliowane przy WSG w Bydgoszczy

1.Statystyka opisowa.  Autorzy po 50% udziału: M. Osińska, E. Dolny, Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy, 2009. 170 stron, podręcznik akademicki.

2. Stan i prognoza stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 1990-2012 (współautor 50% J. Łacny). Czasopismo Logistyka 3/2009, płyta CD.

3. Changes on the Labour Market in Cargo Traffic and Their Conditionig Factors in the Period of Economic Crisis. (współautor 50%  J. Łacny). Logistics and Transport 2(9)/2009.

4. Innowacyjne i ekonomiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy w transporcie drogowym ładunków w latach 2007-2010 (współautor 50% J. Łacny). [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J.P. Lendzion (red.) Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2011.

5. Konstrukcja indeksu zmian kosztów jednostkowych wozokilometra z tytułu wprowadzenia systemu elektronicznej opłaty za przejazd po drogach krajowych w krajowym i międzynarodowym transporcie  ładunków. Czasopismo Logistyka 6/2011, płyta CD2.

6. Quality of the forecasts of currencies exchange rates and its importance for industrial development. Nauczno-Techniczeskije Wiedomosti 6/2010, Wydawnictwo: Politechnika w St. Petersburgu.

7. Konwergencja gospodarcza krajów Europy Środkowo-Wschodniej
do poziomu UE w latach 1995-2009 (współautor 50% K. Kluth). Zeszyt Naukowy Ekonomia 3. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2011.

8. The economic crisis of 2007–2009 and its influence on the goods road transport labour market. A case of Poland. (współautor 50%  J. Łacny).  Nauczno-Techniczeskije Wiedomosti 1/2012, Wydawnictwo: Politechnika w St. Petersburgu.

9. Prognozowanie w logistyce. Wydawnictwo WSG w Bydgoszczy. Bydgoszcz 2012. 130 stron, podręcznik akademicki.


dr Edward Dolny

 1. Statystyka opisowa, (współautor M. Osińska) WU WSG, Bydgoszcz 2009.


dr Stanisław Dorobek

 1. Badania i ocena kondycji finansowej ośrodka rekreacyjnego, w: Seria wydawnicza: Ekonomia, WU WSG, Bydgoszcz 2009.
 2. Nowoczesne rozwiązania logistyczne w hotelu, w: Logistyka nr 6/2008.
 3. Aktywizacja zawodowa młodzieży na kołobrzeskim rynku pracy, Kultura i Edukacja, nr (70)1/2009.
 4. Ocena ekonomiczna przedsiębiorstwa Polska Żegluga Bałtycka w Kołobrzegu latach 2004 – 2007, Instytut Morski w Gdańsku, 2009.
 5. Roles and goals of logistics in Europe of Knowledge, Vilnus Law and Business College, 2009, Vilnius (Lituania).

dr Mirosław Geise

 1. Wybrane problemy rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym, WU WSG Bydgoszcz 2009 (książka w fazie recenzji wydawniczej)
 2. Wzrost a rozwój gospodarczy. Kontrowersje, w: The Journal of Economics and Logistics, WU WSG, Bydgoszcz 2009
 3. Geise M., Szatlach M. E., Odsłony kapitalizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2011.

dr Anna Hnatyszyn-Dzikowska

 1. Realizacja stabilizacyjnej funkcji państwa w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, WU WSG Bydgoszcz 2009, (druk IV kw. 2009)
 2. Wpływ ponadnarodowej polityki monetarnej na stabilizację ekonomiczną w strefie EURO, w: The Journal of Economics and Logistics, WU WSG, Bydgoszcz 2009


dr Maria Jankowska

 1. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego i kontrolującego na gruncie kontroli podatkowej, w Rozwój przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia, red. J. Szabłowskiego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach oraz Europejskie Konsorcjum Prywatnych Szkół Wyższych, Siedlce 2008.
 2. Tax and Fiscal Inspection in Poland, Сборник науковых праць, Днiпропетровский Нацiональный Унiверситет, Днiпропетровск 2008. 


dr Jerzy Kozłowski

 1. Bariery rozwoju agroturystyki w Borach Tucholskich, Zbiór rozpraw pod red. J.K. Garbacza, Wyd. Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2008.
 2. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie transportowym, WU WSG, Bydgoszcz 2008

 
dr Maciej Piechocki.

 1. Rachunkowość w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa, UŁ 2009
 2. Amortyzacja majątku trwałego w procesie zarządzania finansami, w: Zeszyty Naukowe WSG, seria: „Ekonomia”, Bydgoszcz 2009


dr Paweł Antoszak

 1. Pojęcie i funkcje płac we współczesnej gospodarce rynkowej, ZN WSG seria "ekonomia".

mgr inż. Katarzyna Kachel

 1. Zarządzanie budżetami domowymi w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie gospodarstw domowych z województwa kujawsko-pomorskiego, ZN WSG seria "ekonomia, nr 2/2010.

 2. Analiza ekonomiczna w transporcie, skrypt współautorstwo: Krzysztof Grochowski, Wyd. Uczelniane WSG, 2012.

 3. Planowanie i realizacja celów przedsiębiorstwa transportowego a wynik finansowy, artykuł zgłoszony na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Transport, Logistyka, Ekologia” organizowaną przez WSG w Bydgoszczy w dniu 18 października br.