Instytut Ekonomii

Publikacje pracowników IE afiliowane przy WSG

 Instytut Ekonomii WSG przedstawia dorobek naukowy pracowników. Od roku 2013, w związku z obowiązkiem ewidencji prac naukowych w ramach Polskiej Bibliografii Naukowej dorobek Uczelni można potwierdzić wykorzystując narzędzia informacyjno-wyszukiwawcze.

1) Do 2012 r.

2) Od 2013 r(wg danych wprowadzonych do Polskiej Bibliografii Naukowej):

- artykuły z czasopism,

- rozdziały,

- książki.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia