Instytut Ekonomii
i zarządzania

Wydawnictwa Uczelni

Publikacje dostępne do kupienia na stronach  www.e-ksiegarnia.byd.pl

Autor: Wiesław Piątkowski
Rok wydania: 2010
ISBN: ISSN: 978-83-61036-65-4

 

Ekonomia jest nauką, która wspiera się na dwóch bardzo odległych filarach. Pierwszy to wyższa matematyka i umiejętność dokładnego liczenia zysku. Drugi filar to kwestie społeczne, jak rozłożyć prawa
finansowe, aby dane społeczeństwo rozwijało się jak najprężniej i jednocześnie, aby rezultatem rozwoju nie były nowe napięcia społeczne. Od początku istnienia tej nauki wszyscy ekonomiści poruszali się w granicach wyznaczonych prze oba filary. W zależności od tego, do którego zbliżali się bardziej, ich decyzje przybierały inne barwy. W ciekawy i jednocześnie prosty sposób – co w przypadku tej nauki jest dużą sztuką – historię myśli ekonomicznej przedstawia profesor Piątkowski. Rzecz nie tylko dla studentów
ekonomii, ale dla wszystkich zainteresowanych tą kontrowersyjną dziedziną wiedzy.


 

Autor: Edward Dolny, Magdalena Osińska
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-61036-88-3

Opis publikacji
Celem proponowanego podręcznika jest zapoznanie Czytelników z istotą i specyfiką badań statystycznych, a także z metodami statystycznymi wchodzącymi w zakres tzw. opisu statystycznego: pojęciami wstępnymi, metodami analizy struktury zbiorowości statystycznych, metodami wykorzystywanymi w analizie współzależności i dynamiki zjawisk masowych. Istotnym elementem wykładu są liczne przykłady ilustrujące zastosowanie omawianych metod, zarówno w sposób tradycyjny, jak i z zastosowaniem procedur

Autor: Jerzy Kozłowski
Rok wydania: 2010
ISBN: 83-914008-4

Opis publikacji
Sprawne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest uwarunkowane jakością prowadzonej ewidencji finansowej, która dostarcza informacji do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a ta jest podstawą do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Przedstawione zależności wpłynęły na układ niniejszej pracy, której celem jest przedstawienie narzędzi oceny sytuacji finansowej firmy oraz zarządzania operatywnego i strategicznego w przedsiębiorstwie. Całość pracy jest więc kompleksowym ujęciem zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Książkę przeznaczono dla studentów szkół wyższych.

Autor:    Mirosław Geise
Rok wydania:    2009
ISBN:    978-83-61036-05-0
 

Opis publikacji
Publikacja zawiera wybór niektórych problemów teorii  praktyki rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym. Dobór tych zagadnień jest w dużym stopniu uwarunkowany skalą zjawisk zachodzących w globalnej gospodarce w latach 2008-2009. Ten burzliwy okres pogłębiającego się kryzysu gospodarczego wyraźnie wskazał na liczne uchybienia w działaniach globalnych aktorów oraz szeregu instytucji finansowych. Wpływ globalnej nierównowagi na układy lokalne jest zdecydowanie negatywny, w związku z czym istnieje pilna potrzeba podjęcia dyskusji wokół problemów rozwoju na szczeblu lokalnym.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia