Instytut Ekonomii

DYDAKTYKA

Instytut Ekonomii i Zarządzania prowadzi kształcenie zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich. Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria,  seminaria licencjackie i magisterskie dla studentów "ekonomii", "logistyki" oraz "zarządzania".

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia