Instytut Ekonomii

PASTW 2

02.2010, godz. 10.00 – 16.00
Sowa: Restauracja Pieprz i Wanilia, ul. Mostowa 4, (1 piętro)
 

Przedsiębiorczość akademicka w branży „transport, spedycja, logistyka”.
Współpraca z otoczeniem biznesowym stymulatorem rozwoju sektora TSL
w województwie kujawsko-pomorskim

10.00 – 10.10 Przedstawienie założeń projektu Przedsiębiorczość Akademicka Skuteczny Transfer Wiedzy 2 – A. Dąbrowska, R. Lauks (Biuro Karier WSG)


10.10 – 10.20 Prezentacja Instytutu Ekonomicznego WSG potencjał naukowo-dydaktyczny – prof. dr hab. Magdalena Osińska, Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
 

10.20 – 10.30 Obszary badawcze Katedry Transportu, Spedycji i Logistyki – prof. dr inż. Janusz Łacny, Kierownik Katedry TSL, Prezydent IRU


10.30 – 11.30 Wykorzystanie prognoz zjawisk gospodarczych w transporcie i logistyce – prof. dr hab. Magdalena Osińska


11.30 – 12.30 Procedury celne w międzynarodowej wymianie handlowej – prof. dr inż. Janusz Łacny


12.30 – 12.45 Przerwa


12.45 – 13.45 Warunki funkcjonowania branży TSL w świetle nowych regulacji prawnych – Akademia Transportu


13.45 – 14.45 Bezpieczeństwo prowadzenia działalności a odpowiedzialność cywilna przewoźnika i spedytora – Akademia Transportu


14.45 – 15.30 Elektroniczne rozwiązania w branży TSL – mgr Paweł Tura


15.30 – 16.00 Obiad

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia