Instytut Ekonomii

WSPÓŁPRACA

Od roku akademickiego 2008/2009 WSG jest członkiem Unii Akademickiej zrzeszającej dziewięć polskich niepaństwowych szkół wyższych. Głównym celem UA jest konsolidacja tych uczelni i zapewnienie jej członkom jak najlepszej pozycji na globalnym rynku usług edukacyjnych, naukowo-badawczych, doradczych i innych działań proinnowacyjnych. Długofalowym celem Unii Akademickiej jest stworzenie pierwszego, prywatnego uniwersytetu sieciowego.

Do zadań UA należy w szczególności:

 • stworzenie platformy współpracy dla członków Unii w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, naukowo-badawczych, kulturalnych, sportowych, itp.,
 • wymiana doświadczeń oraz przepływ wiedzy i informacji pomiędzy członkami Unii,
 • prowadzenie wspólnej działalności promocyjnej i marketingowej, w tym udział w targach edukacyjnych w Polsce i na świecie,
 • wzajemne wsparcie, w tym prawne, organizacyjne w celu podniesienia konkurencyjności członków Unii w swoim otoczeniu akademickim i społeczno-gospodarczym,
 • wymiana kadry oraz wymiana studentów w celu podniesienia mobilności i jakości działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej, doradczej i innowacyjnej,
 • podejmowanie współpracy z innymi uczelniami i podmiotami prawnymi,
 • prezentowanie sytuacji i potrzeb szkolnictwa niepaństwowego oraz dbanie o przyznanie uczelniom niepaństwowym równoprawnego miejsca w polskim, europejskim i światowym obszarze edukacyjnym.

Realizację ustalonych zadań powierzono powołanym przez Radę Unii dziewięciu komisjom, które skupiają specjalistów reprezentujących wszystkie zrzeszone uczelnie:

 • Komisja ds. współpracy naukowej i projektów badawczych
 • Komisja ds. współpracy działów dydaktyki
 • Komisja ds. przedsiębiorczości
 • Komisja ds. współpracy kulturalnej i studenckiej
 • Komisja ds. PR
 • Komisja ds. współpracy działów IT
 • Komisja ds. sportu akademickiego i klubów AZS
 • Członkowie Unii Akademickiej:
 • Ateneum - Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego z siedzibą w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola z siedzibą w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Zapraszamy na stronę www.unia-akademicka.pl
 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia