Instytut Ekonomii
i zarządzania

ERASMUS

Wymiana studentów i kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programu ERASMUS


Poniżej podane zostały nazwiska studentów, którzy w ramach programu LLP Erasmus wyjechali na studia zagraniczne:

 • 2006/2007    Leszek Leśniewski, Transport and Telecommunication Institute in Riga, Łotwa
 • 2007/2008    Filip Romanowski, Vysoká Skola Polytechnická Jihlava, Czechy, Radosław Janicki Uniwersytet La Mirail w Tuluzie, Francja,  Katarzyna Polanowska, Vysoká Skola Polytechnická Jihlava, Czechy
 • 2008/2009    Malwina Orłowska, Vilnius Law and Business College, Litwa
 • 2009/2010    Lizoń Olga, Transport and Telecommunication Institute, Łotwa
 • 2009/2010    Świderek Piotr, Vysoka Skola Pilitechnika Jihlava, Chechy


W latach 2006-2010 14 studentów z zagranicznych uczelni odbywało semestralne studia na kierunku „ekonomia” w ramach programu LLP Erasmus w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy:

 • 2006/2007    Evita Barene – Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, Olegs Kazakevičs – Transport and Telecommunication Institute, Łotwa
 • 2007/2008    Renāta Ņesteroviča – Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, Viktorija Nagla - Transport and Telecommunication Institute, Łotwa
 • 2008/2009    Veslava Orševska - Vilnius College of Higher Education, Litwa, Elena Grablevska - Vilnius College of Higher Education, Litwa, Raimonda Lukošiutė - Vilnius Law and Business College, Litwa, Povilas Petrauskas - Vilnius Law and Business College, Litwa, Péter Drótár - Károly Róbert College, Hungary, Tibor Pál - Károly Róbert College, Hungary, Alexander Nefjodochkin - Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, Olga Grigurko - Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, Raimonda Lukošiutė - Vilnius Law and Business College, Litwa
 • 2009/2010    Cherdron Laura, Niemcy Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main, Cherdron Laura, Niemcy Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Mai,  Melanie Schabarum, Cologne Business School, Niemcy, Sergey Matyushenko, Transport and Telekommunication Institute, Łotwa, Marija Pavlona, Transpor

W minionym okresie pracownicy naukowo dydaktyczni Instytutu Ekonomii i Zarządzania wyjeżdżali do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć w ramach programu TSM (Teacher Staff Mobility) LLP-Erasmus:

 • 2006/2007    mgr Karol Musolf, Transport and Telecommunication Institute in Riga, Łotwa   Termin pobytu: 22 – 28.09.2007
 • 2007/2008        dr Maria Jankowska, Vilnius Law and Business College, Litwa, Termin pobytu: 25– 30.09.2008
 • 2008/2009    dr Andrzej Lis, Vilnius College of Higher Education, Litwa, Termin pobytu: 10 – 14.11.2008
 • 2012/2013        dr Agnieszka Szulc
 • 2013/2014        dr Agnieszka Szulc, dr Maria Jankowska ( wyjazdy planowane) 

Do innych form współpracy międzynarodowej pracowników Instytutu Ekonomii i Zarządzania można zaliczyć uczestnictwo w międzynarodowych projektach wydawniczych poprzez wydawanie artykułów w publikacjach zagranicznych (dr Maria Jankowska, dr inż. Stanisław Dorobek - Vilnius Law and Business College, Litwa).
 

W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi, wykłady gościnne na WSG wygłaszali:

 • 2006/2007    dr Alexander Grakovski, Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, dr Alexander Medvedev, Transport and Telecommunication Institute, Łotwa
 • 2007/2008    prof. dr Zdislava Kratochvilova, Vysoká Skola Polytechnická Jihlava, Czechy
 • 2008/2009    prof. dr Markus Mau, University of Arts and Social Sciences,, dr Konstantin Nechval, Transport and Telecommunication Institute, Łotwa, prof. dr Olga Buckiuniene, Vilnius College of Higher Education, Litwa


 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia