Instytut Ekonomii

SZKOŁY ŚREDNIE

Tradycją Instytutu Ekonomii i Zarządzania jest stała współpraca ze szkołami średnimi w ramach popularyzacji wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości. Stałym elementen tej działalności są:

Organizacja corocznej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a zwłaszcza:

  • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej Olimpiadę (WSG bud. K, październik br.)
  • przygotowanie konferencji metodycznych z udziałem nauczycieli oraz uczniów szkół,
  • promocja idei Olimpiady w szkołach średnich
  • przygotowanie materiałów dla uczestników Olimpiady.

Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce i wspiera rozwój uzdolnionej młodzieży. Olimpiada rozwija się dynamicznie, rośnie liczba uczestników i szkół przystępujących do zawodów. Laureaci Olimpiady są przyjmowani na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Gra w Przedsiębiorstwo WSG to nowa forma dydaktyki szkoły wyższej, która polega na rozwiązywaniu przez jej uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powołanego przedsiębiorstwa.
Koncepcja Gry narodziła się we Francji i stosowana jest na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie od wielu lat. Dzięki współpracy WSG z tym uniwersytetem Gra została przeniesiona do naszej Uczelni.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gwp.wsg.byd.pl

EBC*L

W kontaktach bezpośrednich ze szkołami średnimi przekazywana jest
informacja o możliwości uzyskania certyfikatu EBCL-a na uczelni, która jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym. Oferta skierowana jest dla uczniów aktywnych i wyróżniających, którzy chcieliby posiadać na międzynarodowym rynku pracy uznane kwalifikacje.

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia