Instytut Ekonomii
i zarządzania

SZKOŁY ŚREDNIE

Tradycją Instytutu Ekonomii i Zarządzania jest stała współpraca ze szkołami średnimi w ramach popularyzacji wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczości. Stałym elementen tej działalności są:

Organizacja corocznej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, a zwłaszcza:

 • przygotowanie i przeprowadzenie konferencji inaugurującej Olimpiadę (WSG bud. K, październik br.)
 • przygotowanie konferencji metodycznych z udziałem nauczycieli oraz uczniów szkół,
 • promocja idei Olimpiady w szkołach średnich
 • przygotowanie materiałów dla uczestników Olimpiady.

Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce i wspiera rozwój uzdolnionej młodzieży. Olimpiada rozwija się dynamicznie, rośnie liczba uczestników i szkół przystępujących do zawodów. Laureaci Olimpiady są przyjmowani na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

Gra w Przedsiębiorstwo WSG to nowa forma dydaktyki szkoły wyższej, która polega na rozwiązywaniu przez jej uczestników zadania związanego z funkcjonowaniem nowo powołanego przedsiębiorstwa.
Koncepcja Gry narodziła się we Francji i stosowana jest na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie od wielu lat. Dzięki współpracy WSG z tym uniwersytetem Gra została przeniesiona do naszej Uczelni.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gwp.wsg.byd.pl

EBC*L

W kontaktach bezpośrednich ze szkołami średnimi przekazywana jest
informacja o możliwości uzyskania certyfikatu EBCL-a na uczelni, która jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym. Oferta skierowana jest dla uczniów aktywnych i wyróżniających, którzy chcieliby posiadać na międzynarodowym rynku pracy uznane kwalifikacje.

Działalność Pełnomocnika ds. współpracy ze szkołami średnimi – pani mgr Teresy Mądrzak

 • Nawiązanie kontaktu z 6 szkołami średnimi i zaproponowanie wykładów na tematy podatkowe dot. np. "Systemu podatkowego w Polsce".
 • Zorganizowanie cyklu wykładów:
  • 03.03.2010 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (2 godz. dla 5 klas),
  • 10.03.2010 w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy (2 godz. dla 3 klas). Szkoła w Żninie bardzo liczy na dalszą współpracę.
 • Jedną z propozycji skierowaną dla bydgoskich szkół średnich, w szczególności w dni matur (w maju), to zaproszenie młodzieży do kampusu uczelni i zaproponowanie im bloku wykładów  w  interesujących ich obszarach tematycznych.
 • 26 maja 2010 roku zorganizowano w Zespole Szkół Handlowych Bydgoszcz ul. Kaliska 10, cykl wykładów na temat "Systemu Podatkowego w Polsce".

Mgr Teresa Mądrzak pozostaje w stałym kontakcie z Koordynatorem ds. współpracy ze szkołami średnimi w WSG i w roku akademickim 2010/2011 planuje kolejny cykl wykładów.
 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia