Instytut Ekonomii

Konferencja naukowa 7-8.11.2013 r. TRANSPORT, EKOLOGIA, ROZWÓJ REGIONALNY

W dniach 7-8 listopada 2013 r.

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

odbyła się

konferencja naukowa

TRANSPORT, EKOLOGIA, ROZWÓJ REGIONALNY

 

CEL KONFERENCJI

Wymiana poglądów i opinii środowiska naukowego oraz doświadczeń praktyków na temat kierunków rozwoju sektora TSL w Polsce w świetle najnowszej Białej Księgi 2011 UE dotyczącej tworzenia jednolitego zasobooszczędnego europejskiego systemu transportu, zmieniających się uwarunkowań środowiskowych w procesach przemieszczania osób i ładunków a także roli transportu i logistyki w  rozwoju regionów w UE.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia