Instytut Ekonomii

III Konferencja branżowa - "Aplikacyjność prac dyplomowych i naukowych"

Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt nr WND-POKL.08.02.01-04-022/09,

pt. „Promocja i rozwój aplikacyjności prac naukowych
 Szanowni Państwo,
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy pragnie Państwa zaprosić na konferencję branżową:
" Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwój aplikacyjności prac dyplomowych i naukowych"
 realizowaną w ramach projektu „Promocja i rozwój aplikacyjności prac naukowych”:
III Konferencja Branżowa
 
23.02.2011 (środa) godz. 08.30 - 15.00 Hotel „City” w Bydgoszczy, ul. 3 Maja 6 Sala A, parter
 
Program konferencji
 
godz. 08.30
·         Jerzy Matuszak, Kierownik Projektu
Powitanie gości, przedstawienie założeń projektu.
·         Stanisław Krause, Prodziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego moderator spotkania
 
8:30-9:30
Robert Lauks
Rola uczelni we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej
 
9:30-10:30
dr Iwona Posadzińska
Strategiczne i operacyjne aspekty zarządzania organizacją
 
10:30-11:30
dr Jerzy Kozłowski, prof. WSG w Bydgoszczy
Aspekty przedsiębiorczości w pracach dyplomowych
 
11:30 -12:00 przerwa kawowa
 
12:00–13:00
dr Agnieszka Jeran
Po pierwsze diagnoza
 
13:00-14:00
Patryk Falgowski
Koncepcja systemu analizy jakościowej bankowej hurtowni danych
 
14:00-15:00
dr Maciej Piechocki
Przygotowanie do odpowiedzialnej przedsiębiorczości
 
 
15:00 lunch
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia