Instytut Ekonomii

TRANSPORT, EKOLOGIA, ROZWÓJ REGIONALNY 6-7.11.2011 r.

 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI

W BYDGOSZCZY

 
INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA
 
KATEDRA
TRANSPORTU SPEDYCJI I LOGISTYKI
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W TORUNIU
 
KONFERENCJA NAUKOWA 
 
Transport, rozwój regionalny, ekologia 
 
CEL KONFERENCJI
Wymiana poglądów i opinii środowiska naukowego oraz doświadczeń praktyków branży TSL na temat znaczenia ekologii w transporcie, rozumianym, zarówno jako branża działająca w skali krajowej i międzynarodowej, jak i w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego.
 
Bydgoszcz, 6 października 2011 r.
 
TEMATYKA KONFERENCJI
 
Proponowane obszary tematyczne:
  • Polityka zrównoważonego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
  • Nowoczesne trendy w transporcie i perspektywy rozwoju
  • Ekonomiczne determinanty bezpieczeństwa w transporcie
  • Polityki sektorowe UE a ekologia w transporcie drogowym
  • Źródła finansowania proekologicznych rozwiązań w transporcie
  • Wpływ funkcjonowania poszczególnych rodzajów transportu na ochronę środowiska
  • Rozwój i optymalizacja komunikacji zbiorowej jako sposobu na redukcję szkodliwego wpływu transportu osobowego na środowisko
  • Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce
  • Ekonomiczne, techniczne, logistyczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania centrów dystrybucyjnych i logistycznych jako elementów łańcuchów logistycznych
  • Ekologistyka
 
KOMITET NAUKOWY
prof. WSG dr hab. inż. Janusz Łacny – WSG Bydgoszcz, Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof dr hab. Franciszek Gronowski – WSG Bydgoszcz,
prof. dr hab. Magdalena Osińska – WSG Bydgoszcz
prof. Politechniki Gdańskiej dr hab. Hanna G. Adamkiewicz – Drwiłło – Politechnika Gdańska
prof. Akademii Morskiej dr hab. Czesława Christowa – Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. Jerzy Kubicki – Akademia Morska w Gdyni
 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Ilona Urbanyi-Popiołek – przewodnicząca
mgr Krzysztof Grochowski – sekretarz
dr inż. Andrzej Montwiłł
mgr Paweł Tura
 
TERMINY
Zgłoszenie udziału w konferencji ze streszczeniem maksymalnie na 1 stronę tj. 1800 znaków ze spacjami 
karta zgłoszeniowa w załączeniu                                                                                           
03.06.2011 r.
 
Informacja o wstępnej kwalifikacji referatów
10.06.2011 r.
 
Przesłanie pełnych tekstów referatów, napisanych zgodnie
z wymogami edytorskimi i wniesienie opłaty konferencyjnej                                                                                              
15.09.2011 r.
 
PUBLIKACJA
Referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” punktowanym przez MNiSW. Liczba punktów 6. Referaty przyjmowane będą tylko w wersji elektronicznej zgodnie
z podanymi wymogami edytorskimi.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna: 50 PLN bez referatu, 200 PLN
z referatem.
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, uroczysty obiad oraz publikację referatów konferencji (czasopismo branżowe „Logistyka”). Opłata nie zawiera kosztów noclegu i dojazdu.
 
Konto bankowe:
Bank PARIBAS NRB
42 1600 1185 0004 0807 6910 1001
z dopiskiem:Konferencja TRE + imię i nazwisko uczestnika
 
Kontakt:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Katedra Transportu Spedycji i Logistyki
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
tel. 52/ 567-00-33
fax: 52/ 567-00-77
e-mail: tsl@byd.pl
 
Zgłoszenie udziału, wymogi edytorskie oraz informacje
o konferencji można znaleźć na naszych stronach internetowych:

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia