Instytut Ekonomii

II Konferencja naukowa Transport, logistyka, ekologia

INSTYTUT EKONOMII I ZARZĄDZANIA

KATEDRA

TRANSPORTU SPEDYCJI I LOGISTYKI

WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

W BYDGOSZCZY

 

PATRONAT HONOROWY

PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY RAFAŁA BRUSKIEGO

PATRONAT MEDIALNY

CZASOPISMO „LOGISTYKA”

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

TRANSPORT, LOGISTYKA, EKOLOGIA

CEL KONFERENCJI

Wymiana poglądów i opinii środowiska naukowego oraz doświadczeń praktyków sektora TSL na temat unijnej polityki zrównoważonego rozwoju transportu, stanu sektora TSL w Polsce, trendów w jego rozwoju a także ekonomicznych i społecznych uwarunkowań jego funkcjonowania.

Bydgoszcz, 18 października 2012 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 Proponowane obszary tematyczne:

§  Polityka zrównoważonego rozwoju transportu UE

§  Sektor TSL w Polsce – stan, perspektywy, wyzwania

§  Nowoczesne trendy w transporcie i logistyce

§  Ekonomiczne determinanty funkcjonowania sektora TSL

§  Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce

§  Rozwiązania teleinformatyczne w sektorze TSL

§  Rozwiązania teleinformatyczne w systemach transportu

§  Rynek pracy sektora TSL – kształcenie, aplikacyjność, potrzeby pracodawców i oczekiwania użytkowników

 KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Magdalena Osińska – WSG Bydgoszcz, Przewodnicząca Komitetu Naukowego

dr hab. inż. Janusz Łacny, prof. WSG – WSG Bydgoszcz,

prof dr hab. Franciszek Gronowski – WSG Bydgoszcz,

dr hab. Hanna G. Adamkiewicz – Drwiłło, prof. PG – Politechnika Gdańska

dr hab. Czesława Christowa, prof. AM – Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. Hanna Klimek, prof. UG  – Uniwersytet Gdański

 

 KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Andrzej Montwiłł – przewodniczący

dr Ilona Ubranyi-Popiołek - wiceprzewodnicząca

mgr Krzysztof Grochowski – sekretarz

mgr inż. Katarzyna Kachel

mgr Łukasz Juszczak

 

Program konferencji znajduje się w załączeniu

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia