Instytut Ekonomii

ABSOLWENCI WSG


„Po to by być niepospolicie uczonym,

trzeba zacząć od bardzo pospolitego uczenia się”

….Charles Dickens

 


Program Absolwent

 

____________________________________________________________________________________________

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia