Instytut Ekonomii
i zarządzania

ABSOLWENCI WSG


„Po to by być niepospolicie uczonym,

trzeba zacząć od bardzo pospolitego uczenia się”

….Charles Dickens

 

Szanowni Absolwenci i Przyjaciele Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy!

            Jest mi bardzo miło poinformować Państwa, że w dniu 20 września 2013 roku powstała inicjatywa powołania Klubu Absolwenta Ekonomii przy Instytucie Ekonomii i Zarządzania WSG w Bydgoszczy.

 


 

„Drodzy Państwo, Szanowne Władze Uczelni, Szanowni Wykładowcy, Koleżanki, Koledzy.

 

Życie akademickie po raz kolejny zatoczyło koło. Niedawno na naszej uczelni witano nowych studentów, a dziś 7 grudnia 2013 roku jesteśmy świadkami 12 już, w historii Wyższej Szkoły Gospodarki, dyplomatorium. Kończymy studia. Kończymy studia w uczelni, która za cel obrała sobie nowoczesny sposób kształcenia, która otworzyła bramy osobom młodym, zdolnym, pragnącym za wszelką cenę posiąść wiedzę z różnych dziedzin życia. Uczelni, która na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci, dzięki bogatej w doświadczenia, ale i dobry humor, kadrze naukowej. Zamykamy pewien bardzo ważny etap w życiu. Ale równocześnie otwieramy nowy, trudny, emocjonujący. Wkraczamy na rynek pracy w niełatwym okresie. Niektórzy z nas zdobyli, ubogacili zawodowe doświadczenia, przed innymi dopiero rozpoczyna się okres poszukiwania pracy i nowych możliwości rozwoju. Szanowni Państwo, życzmy sobie aby wiedza i umiejętności, które zdobyte zostały przez absolwentów tejże uczelni, okazały się pomocne i zakończyły się sukcesem w dalszych poszukiwaniach. Dziś, stając się absolwentami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy możemy z dumą wykrzyczeć łacińską sentencję Finis Coronat Opus- koniec wieńczy dzieło.

Każdy z nas odbierze niemal identyczny dyplom magistra ekonomii, ale dla każdego ten dokument ma różną wartość. Jednym przyszedł łatwiej, innym kosztem ogromnego wysiłku i poświęcenia. Wielu z nas z WSG związanych było przez ostatnie pięć lat i musiało pogodzić studia z pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Uczyliśmy się dostrzegać wartość nie tylko rzeczy, ale tez człowieka i jego pracy. Nawiązywaliśmy przyjaźnie i znajomości. Nauczyliśmy się między innymi gospodarować kapitałem materialnym, ale przede wszystkim kapitałem ludzkim – tym osobistym i tym powierzonym nam w zarządzanie.

Dzisiaj każdy może wykonać swój własny bilans i osobisty rachunek zysków i strat. Życzę każdemu osiągnięcia zamierzonego zysku i czerpania korzyści na następne lata. Dziękuję w imieniu Was wszystkich naszym rodzinom za cierpliwość i wsparcie. Władzom uczelni i Kadrze naukowej dziękuję za poświęcony czas. Czas poświęcony drugiej osobie nigdy nie jest czasem straconym, a człowiek jest tyle wart, ile daje drugiemu człowiekowi. Każdy z absolwentów, kto dysponuje tym czasem i chciałby go wykorzystać dla dobra wspólnego obecnych i przyszłych studentów może wesprzeć istniejący już Klub Absolwenta Ekonomii WSG, którego celem jest wsparcie zmian programu nauczania. Członkowie Klubu dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, wykorzystują posiadane kontakty, publikują swoje prace naukowe, a nawet zasilają Kadrę uczelnianą.

 Mile widziane będą inicjatywy tworzenia kolejnych kół absolwentów pozostałych kierunków, a kontynuowanie współpracy z uczelnią może okazać się początkiem sukcesów na polu naukowym i zawodowym.

Zachęcam też do korzystania z bogatej oferty uczelni w zakresie edukacji, bowiem dalsze kształcenie ciągle otwiera nam nowe możliwości. Pamiętajmy, że jeśli rzeczy zwyczajne wykonujemy z nadzwyczajną miłością, to efekty też są nadzwyczajne i dostrzegane przez otoczenie.”

­­­­­­­­­

Kinga Balińska

Dokumenty Klubu Absolwenta

Propozycja Statutu

Regulamin Klubu Absolwenta

Sprawy bieżące:

 

Informacja o minionej konferencji RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA/CONTROLIING - DOBRE PRAKTYKI, która miała miejsce 10 kwietnia 2014 r.

 
KOLEJNE SPOTKANIE RADY ABSOLWENTÓW 

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia