Instytut Ekonomii

Transport, Ekologia, Rozwój Regionalny 6-7.11.2014

Konferencja naukowa 6-7.11.2014 r. TRANSPORT, EKOLOGIA, ROZWÓJ REGIONALNY

W dniach 6-7 listopada 2013 r.

w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

odbyła się

konferencja naukowa

TRANSPORT, EKOLOGIA, ROZWÓJ REGIONALNY

 

CEL KONFERENCJI

Wymiana poglądów i opinii środowiska naukowego oraz doświadczeń praktyków na temat kierunków rozwoju sektora TSL w Polsce w świetle najnowszej Białej Księgi 2011 UE dotyczącej tworzenia jednolitego zasobooszczędnego europejskiego systemu transportu, zmieniających się uwarunkowań środowiskowych w procesach przemieszczania osób i ładunków a także roli transportu i logistyki w  rozwoju regionów w UE.

.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia