Instytut Ekonomii
i zarządzania

Amber Road Newsletter

Sieć Amber Road została założona w Sopron na Węgrzech w maju 2014 r. W chwili obecnej Konsorcjum to zrzesza aż 13 wydziałów z 9 krajów członkowskich, wliczając do tego zestawienia Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Nazwa sieci wywodzi się od szlaku handlowego między europejskimi krajami basenu Morza Śródziemnego a ziemiami leżącymi na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  Misją Konsorcjum jest wspieranie procesu umiędzynarodowienia pomiędzy wydziałami ekonomii na uczelniach wyższych Europy środkowej oraz wschodniej. Podczas pierwszej prezydencji Konsorcjum, sprawowanej przez University of  West Hungary in Sopron, uczelnie partnerskie rozpoczęły szereg wspólnych Projektów angażujących zarówno kadrę akademicką jak i studentów. Na początku czerwca  otrzymaliśmy pierwszy newsletter wypracowany wspólnymi siłami ambitnej grupy studentów uczelni zrzeszonych, opisujący dotychczasowe dokonania Konsorcjum Amber Road. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią na:  userfiles/files/Newsletter%20Amber%20Road%20-%20May%202015%20-%20UAS%20Burgenland.pdf 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia