Instytut Ekonomii
i zarządzania

Ranking Perspektywy 2015 - WSG preferowane przez pracodawców

Awans przyniósł Wyższej Szkole najnowszy ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2015 opracowany przez miesięcznik PERSPEKTYWY.

Według tego rankingu, Wyższa Szkoła Gospodarki jest innowacyjna, międzynarodowa i silna naukowo.


 

Awans przyniósł Wyższej Szkole najnowszy ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2015 opracowany przez miesięcznik PERSPEKTYWY.

Według tego rankingu, Wyższa Szkoła Gospodarki jest innowacyjna, międzynarodowa i silna naukowo.

Co stanowi o innowacyjności, w której uzyskaliśmy blisko 40 punktów? (39.93), wyprzedzając np. Wyższą Szkole Bankową? Min. pozyskane środki z UE – to  kryterium mierzone wartością projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej – POIG, POIiŚ, RPO, POKL, PORPW oraz firmy spin-off i spin-out.

W kategorii siła naukowa przyznano nam  31.78 punktów,  a umiędzynarodowienie to nasza specjalność już od lat. Pod uwagę brano  programy studiów w językach obcych, liczba osób studiujący w językach obcych –w odniesieniu do ogółu studentów oraz Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów.

Wyższa Szkoła Gospodarki  zajęła również  pierwsze miejsce w województwie kujawsko-pomorskim wśród niepublicznych Uczelni,  w kategorii Preferencje  Pracodawców.

Tego pomiaru dokonano na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie przedsiębiorstw zatrudniających na podstawie umowy o pracę 20 i więcej pracowników. Został wykorzystany losowo-warstwowy dobór jednostek analizy. Podstawowym kryterium była wielkość zatrudnienia (w podziale na średnie, duże i wielkie przedsiębiorstwa) proporcjonalnie do ogólnej liczby pracujących zatrudnionych w wymienionych grupach podmiotów. Kolejnymi kryteriami selekcyjnymi były województwo i sektor działalności: produkcja, handel, usługi i administracja.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia