Instytut Ekonomii

Konferencja naukowa TRANSPORT, ROZWÓJ REGIONALNY, EKOLOGIA 2016

Konferencja naukowa

TRANSPORT, ROZWÓJ REGIONALNY, EKOLOGIA 2016

Cel konferencji

Wymiana poglądów i opinii środowiska naukowego oraz doświadczeń praktyków na temat kierunków rozwoju sektora TSL w Polsce w świetle najnowszej Białej Księgi 2011 UE dotyczącej tworzenia jednolitego zasobooszczędnego europejskiego systemu transportu, zmieniających się uwarunkowań środowiskowych w procesach przemieszczania osób i ładunków a także roli transportu i logistyki w  rozwoju regionów w UE.

Bydgoszcz, 17-18 listopada 2016 r.

TEMATYKA KONFERENCJI

Proponowane obszary tematyczne:

  • Polityka zasobooszczędnego i energooszczędnego rozwoju transportu  w UE,
  • Multimodalizm w transporcie i jego wpływ na rozwój regionalny w świetle zapisów Białej Księgi 2011,
  • Zrównoważony rozwój regionów w UE,
  • Trendy w kształtowaniu łańcuchów dostaw,
  • Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych w Europie,
  • Ekonomiczne i środowiskowe determinanty funkcjonowania sektora TSL.

Konferencja współfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Załącznik nr 1 broszura informacyjna

Załącznik nr 2 program konferencji


Galeria zdjęć:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia