Instytut Ekonomii
i zarządzania

Studenci International Business na wycieczce w Poznaniu

Dnia 26 maja 2018 r. studenci International Business - Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG – wzięli udział w wycieczce do Poznania.

Pomysłodawcą i wykonawcą tych fakultatywnych zajęć był Pan dr Jarosław Smogór który prowadzi na naszej
Uczelni zajęcia w języku angielskim z przedmiotów ekonomicznych, m.in. marketing, brand management, handel międzynarodowy. Prowadził również zajęcia z turystyki.
Inspiracją do przeprowadzenia takiej formy zajęć był sukces z poprzedniego roku. Wiodącym elementem było zwiedzanie atrakcji turystycznych stolicy Wielkopolski. Dzięki temu studenci, którzy przyjechali do Polski m. in. z Afryki czy też Indii, mieli okazję poznać żywe przykłady budowania marki (w tym przypadku turystycznej)
jak również mogli obcować z zagadnieniami marketingu (turystycznego), wchodząc w styczność ze środowiskiem odwiedzanym – obcowanie z historią, kulturą, osobliwościami i czasami współczesnymi Poznania.
Serdecznie dziękujemy, w imieniu studentów i naszym, Panu Doktorowi Jarosławowi Smogórowi za tę inicjatywę.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia