Instytut Ekonomii

Ekonomia

Nasi wykładowcy

mgr Joanna Czelińska

Wyższą Szkołę Gospodarki wybrałam ze względu na wieloletnią renomę wśród moich znajomych. Mając duże doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości oraz kadr, chciałam usystematyzować posiadaną wiedzę i nabyć nowe umiejętności.

Wybrałam studia na kierunku Ekonomia - Rachunkowość i finanse i ta decyzja okazała się być trafną. Zajęcia wspominam z dużym sentymentem. Kadra składająca się głównie z praktyków pozwoliła mi na zdobycie fachowej i użytecznej wiedzy. Nawiązały się przyjaźnie, które trwają do dziś. Będąc na II st. studiów równocześnie ukończyłam kierunki podyplomowe, tj. Zarządzanie zasobami ludzkimi, a następnie Kadry i płace - prawo i praktyka. Podwyższenie kwalifikacji pozwoliło mi na awans zawodowy. Oprócz zawodu księgowej zostałam kierownikiem działu kadr i płac.

Po otrzymaniu dyplomu okazało się, że moja wspólna droga z WSG się nie skończyła. Wspólnie z kolegami i koleżankami z Uczelni napisałam dwie publikacje w monografii naukowej pod red. prof. dra hab. Piotra Szczypy. Przedsiębiorstwo Zelan Sp. z o.o., w którym pracuję od ponad 20 lat, zostało firmą partnerską dla Wyższej Szkoły Gospdarki. Jako absolwentka kierunku Ekonomia i pracownik przedsiębiorstwa produkcyjnego szczególnie rekomenduję absolwentom szkół średnich podjęcie studiów, które w swoich programach nauczania reprezentują podejście praktyczne i umiędzynarodowienie procesu kształcenia. Ja się nie zawiodłam.

 

Nasi absolwenci

mgr Weronika Wieloch

 Jestem absolwentką zarówno I jak i II stopnia studiów prowadzonych w   Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Studia magisterskie   ukończyłam na kierunku Ekonomia i były one kontynuacją nauki z tego   zakresu rozpoczętej w szkole średniej. Jestem zadowolona z wyboru właśnie tej Uczelni! Wyższa Szkoła Gospodarki pozwoliła mi przede wszystkim nabyć praktyczną wiedzę u boku wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, dzięki której poziom oraz jakość kształcenia jest wysoki. Podczas studiów miałam również okazję uczestniczyć w darmowych szkoleniach oferowanych w ramach tego kierunku. Co więcej? Moja przygoda z WSG nie zakończyła się tylko i wyłącznie na studiowaniu, gdyż zostałam również jej pracownikiem. Aktualnie zajmuje się koordynacją studiów podyplomowych i szkoleń w ramach Metropolitarnego Kolegium Nauk Społecznych - Filii w Inowrocławiu.

 

 mgr Patrycja Rataj

Wyższą Szkołę Gospodarki wybrałam ze względu na jej wieloletnią renomę w zakresie prowadzenia studiów ekonomicznych i turystycznych. Już na I stopniu studiów byłam bardzo zadowolona ze swojej decyzji. Uczelnia umożliwiła mi uczestnictwo w projekcie związanym z kształceniem logistycznym, co też przyczyniło się do wyboru mojej dalszej ścieżki kariery oraz kontynuacji studiów na II stopniu na kierunku Ekonomia. Studia licencjackie wspominam, jako bardzo aktywne i dające mnóstwo możliwości. Dzięki Uczelni uczestniczyłam w wolontariatach podczas organizacji eventów międzynarodowych. Miałam również okazję wyjechać do Wielkiej Brytanii na dwutygodniowe warsztaty Projektowania Nowoczesnych Usług, dzięki którym poznałam studentów z całej Europy.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia