Instytut Ekonomii

Certyfikat kompetencji przewoźnika drogowego

Zapraszamy na studia drugiego stopnia - Logistyka, transport i handel międzynarodowy (LTiHM) z Certyfikatem kompetencji zawodowej dla przewoźnika drogowego (transport rzeczy i osób).
Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wychodzą na przeciw potrzebą rynkowym pracodawców oraz społeczności lokalnej WSG Bydgoszczy planuje od roku akademickiego 2020/2021 kształcenie studentów drugiego stopnia na studiach licencjackich i inżynierskich stacjonarnych oraz niestacjonarnych dla przyszłych transportowców.

Celem studiów jest przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji na pierwszych stanowiskach zawodowych. Uwzględniając dominację transportu drogowego w obecnej działalności rynku TSL program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób. Jest to certyfikat niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i spedycyjnego. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów drugiego stopnia nabywa uprawnienia do 100% ( test pisemny wiedzy i praktyczne zadania ) zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w ITS.

Informacje szczegółowe - podstawy prawne. 

Nasi Partnerzy

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia