Instytut Ekonomii
i zarządzania

O jednostce

Instytut powstał we wrześniu 2005 roku po nadaniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa z siedzibą w Bydgoszczy uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych  na kierunku „ekonomia” (Uchwała nr 219/2005 z dnia 16 czerwca 2005). Początkowo Instytut zajmował pomieszczenia w zabytkowym Pałacu przy ul. Garbary 2, następnie w latach 2006 do 2014 znalazł  swą siedzibę w budynku „K” przy ul. Naruszewicza, natomiast aktualnie mieści się na pierwszym piętrze w budynku "A" znowu przy ul. Garbary 2.

Do czerwca 2011 roku Instytut nosił nazwę Instytutu Ekonomicznego.

Obecnie jednostka nosi nazwę Instytut Ekonomii i Zarządzania, którego Dyrektorem  jest prof. dr hab. Magdalena Osińska

W ramach Instytutu  działają trzy zakłady: Zakład Teorii Ekonomii, Zakład Finansów i Rachunkowości oraz Zakład Prawa Gospodarczego. W 2009 roku do struktury Instytutu weszła równeż Katedra Transportu, Spedycji i Logistyki. W 2010 roku Wyższa Szkoła Gospodarki uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku ekonomia na poziomie studiów drugiego stopnia. Kierunek „ekonomia” na poziomie studiów drugiego stopnia realizowany jest na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym.


Do najważniejszych osiągnięć Instytutu  należą:

  • duża liczba kształconych studentów i wzrost łącznego poziomu rekrutacji, co potwierdza wysoką ocenę studentów, a także słuszność budowania Uczelni oferującej wiele kierunków kształcenia,
  • rozszerzanie zakresu współpracy międzynarodowej,
  • pozyskanie kadry identyfikującej się z WSG i pracującej ze studentami w trybie mniej sformalizowanym, indywidualnym,
  • przygotowanie do wykorzystywania e-learningu w procesie dydaktycznym,
  • zaproponowanie kilku specjalności przyciągających młodzież,
  • rozwój naukowy młodej kadry naukowej,
  • zajęcia prowadzone w języku angielskim,
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia