Instytut Ekonomii
i Zarządzania

Misja Instytutu

Misja i Strategia Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy na lata 2013-2016
 
Misja Instytutu Ekonomii i Zarządzania
 
Misją Instytutu Ekonomii i Zarządzania Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy  jest wzbogacanie wiedzy z dziedziny ekonomii, zarządzania, finansów oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki lokalnej oraz ogólnokrajowej i globalnej. Działalność Instytutu  jest osadzona w bogatych tradycjach akademickich, a jej podstawą są takie wartości, jak: 
  • szacunek dla wiedzy i umiejętności, 
  • rzetelność w ich upowszechnianiu, 
  • poszanowanie podmiotowości człowieka. 
Swoją działalność uczelnia prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Absolwenci kierunku ekonomia wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą. Współtworzą oni wraz z nauczycielami akademickimi, studentami oraz przedstawicielami środowisk związanych z Uczelnią jej wizerunek, promując osiągnięcia oraz wspólnie realizując posłannictwo.
 
"Kształcimy dla gospodarki lokalnej i globalnej"
 
Strategia Instytutu Ekonomii i Zarządzania
 
Strategia instytutu jest przedstawiona w postaci tabelarycznej.
 

 To Nasz Zespół! :-)

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia